Garanti & Returer
Garantier
Vi lämnar 6 månader garanti på renoverade/utbytesdelar såsom motorer, växellådor
mm. Samt tre månaders garanti på övriga varor.

Returer och ersättning

Delar som ej är kurranta eller ej fungerar normalt, ersätts i första hand med
ersättningsdel. Kan ej ersättningsdel erhålles inom rimlig tid, återbetalas beloppet
för varan. Normalt skall delen returneras, vi står då för returkostnaden.

Vid retur av oss levererad kurrant vara, uttages en returavgift på 10% av varans
försäljningspris, dock lägst 150:- inkl moms, samt fraktkostnader.


Villkor för att Garantin ska gälla:
Montering av delen/delarna utförts av utbildad kunnig montör.
Kamremmar kontrollerats. Vid sprickbildning, uttorkning eller onormalt slitage skall dessa bytas.
Oljor fylls på till rätt nivå, rätt viskositet och kvalitet används.
Filter byts, original eller likvärdig filter monteras.
Ingrepp, demontering eller lagning ej görs på levererad vara.
(Kan i vissa fall få göras i samråd med oss).
Märkning eller plombering ej avlägsnas från delen.
Garantin gäller ej kostnader för montering och demontering, samt på motorer
ibland medföljande delar såsom kopplingar, förgasare, och vattenpumpar.
Copyright © 2010
Bildelslagret Ericsson US Motor AB
AllDigitrend-production